fbpx
a
M

Adresse:
Torggata 82
2317 Hamar, Norge

a

Samarbeid er kjernen

Credo Gruppen ble grunnlagt av Tom Haakonsen i 1991, og er en bolig- og eiendomsutvikler med satsningsområde i Innlandet og Bergensregionen. Innen bolig utvikler vi hele spekteret fra eneboliger til leilighetsbygg, og er med i prosessen fra tomteregulering til nøkkelferdig bolig. I tillegg eier, forvalter og leier vi ut boliger og næringseiendom til kontor, lager og handel.

 

«Vi tror på åpenhet, elsker utfordringer,
og er gode til å løse problemer.»

Da og nå
Credo har bidratt med verdiskapning i boligmarkedet i 30 år. Vår lange erfaring og allsidige kompetanse er vår største styrke, noe som gagner alle våre kunder og samarbeidspartnere. Siden oppstarten i 1991 har selskapet gått gjennom ulike faser og har hele tiden lagt vekt på å utvikle seg og lære av utfordringer underveis. Vi stiller oss åpne for forslag, idéer og nye samarbeidsmodeller.

Du og oss
Alle våre kunder vil oppleve en profesjonell håndtering og en prosess med god flyt og fremdrift. Vi tar godt vare på dine behov, enten du kjøper en bolig eller leier et næringslokale. Vi setter vår ære i å være etterrettelige, og viker ikke fra vårt prinsipp om ryddige avtaler og formelle prosesser. I Credo Gruppen ligger godt samarbeid til grunn for alt vi gjør. Selv om faget er eiendom handler det for oss om mennesker og relasjoner. Gjennom profesjonalitet og kvalitet skaper vi langsiktige relasjoner til kunder og samarbeidspartnere.

Drivkraft og perspektiv
Drivkraften vår er å skape noe for enkeltpersonen som samtidig kommer samfunnet til gode. Perspektivet vårt er derfor å utvikle boliger og næringslokaler av høy kvalitet der mennesker skal trives. Det gjør vi gjennom gode, veldrevne prosjekter som forener våre kunders og samfunnets interesser. Disse interessene endrer seg i takt med tid og trender, og vi tilpasser oss proporsjonalt.  Gjennom å lese hva markedet trenger til enhver tid, er vi i stand til å være fleksible og alltid levere kvalitet.

Samfunn og ansvar
I Credo mener vi at fellesskap og aktivitet er en viktig del i det å bygge samfunnet. Vi støtter derfor aktivt idrettsklubber som Storhamar og HamKam. Fremover ser vi for oss også å satse på sosialt entreprenørskap.

Våre verdier

«Credo kan levere løsninger til alle type tomter. I Credo er godt samarbeid rettesnor for alt vi gjør, enten det handler om kolleger, samarbeidspartnere eller myndigheter. Vi vet at vi alle kommer lenger og at løsningene blir bedre på den måten. Godt samarbeid ligger til grunn for all vår utvikling.»

Profesjonell

Credo Gruppen leverer profesjonelle prosesser og verdikjeder i alle deler av virksomheten og mot våre kunder.

Nytenkning

Vi skal alltid vite hva som er førende trender når det kommer til temaer som miljø, teknologi og design. Basert på dette skal vi tilpasse våre løsninger i tråd med kundens behov.

Kvalitet

Kvalitet er gjennomgripende i alle våre prosesser. Mot våre kunder skal alltid kvalitet gjenspeile hva som er avtalt med våre kunder.

Proaktivitet

I Credo Gruppen har vi en proaktiv holdning til prosjekter og i interaksjon med kunden.

Ansatte

Tom Haakonsen

Konsernsjef

+47 915 61 545
tom.haakonsen@credogruppen.no

Truls Haakonsen

Konserndirektør Bolig

+47 915 49 014
truls.haakonsen@credogruppen.no

Lars Erik Dufseth

Økonomisjef Konsern

+47 922 84 362
lars.erik.dufseth@credogruppen.no

Vivi Persson

HR- og økonomikonsulent

+47 417 66 203
vivi.persson@credogruppen.no

Camilla Haakonsen

Eiendomsforvalter

+47 901 91 272
camilla.haakonsen@credogruppen.no

Ian Nordal

Drifts- og innkjøpssjef

+47 916 15 725
ian.nordal@credogruppen.no

Thomas Formo Pettersen

Kalkulatør

+47 481 04 119
thomas.pettersen@credogruppen.no

Inge Stallvik

Prosjekteringsingeniør

+47 410 66 497
inge.stallvik@credogruppen.no

Joachim Ekberg

Byggeleder

+47 917 46 056
joachim.ekberg@credogruppen.no