fbpx
a
M

Adresse:
Storhamargata 55
2317 Hamar, Norge

a

Samarbeid er kjernen

Credo Gruppen ble grunnlagt av Tom Haakonsen i 1991. Selskapet jobber med prosjekter i hele landet. Selskapet har i dag utviklet seg til å bli en breddeleverandør innen eiendom og kan levere løsninger til alle type tomter og alle deler av verdikjeden i et byggeprosjekt.

I Credo Gruppen ligger godt samarbeid til grunn for alt vi gjør. Selv om faget er eiendom handler det for oss om mennesker og relasjoner. Gjennom profesjonalitet og kvalitet skaper vi langsiktige relasjoner til kunder og samarbeidspartnere.

Våre løsninger skal alltid være i tråd med kundens behov og vi er derfor alltid oppdatert på markedets utvikling.

 

Om Credo

«Credo kan levere løsninger til alle type tomter. I Credo er godt samarbeid rettesnor for alt vi gjør, enten det handler om kolleger, samarbeidspartnere eller myndigheter. Vi vet at vi alle kommer lenger og at løsningene blir bedre på den måten. Godt samarbeid ligger til grunn for all vår utvikling.»

Profesjonell

Credo Gruppen leverer profesjonelle prosesser og verdikjeder i alle deler av virksomheten og mot våre kunder.

Nytenking

Vi skal alltid vite hva som er førende trender når det kommer til temaer som miljø, teknologi og design. Basert på dette skal vi tilpasse våre løsninger i tråd med kundens behov.

Kvalitet

Kvalitet er gjennomgripende i alle våre prosesser. Mot våre kunder skal alltid kvalitet gjenspeile hva som er avtalt med våre kunder.

Proaktivitet

I Credo Gruppen har vi en proaktiv holdning til prosjekter og i interaksjon med kunden.

Ansatte konsern

Tom Haakonsen

Konsernsjef

+47 915 61 545
tom.haakonsen@credogruppen.no

Truls Haakonsen

Konserndirektør Bolig

+47 915 49 014
truls.haakonsen@credogruppen.no

Leif Atle Viken

Konserndirektør Eiendom & Industri/Finans

+47 915 48 053
leif.atle.viken@credogruppen.no

Katharina Bates

Markedsansvarlig

+47 922 34 947
katharina.bates@credogruppen.no

Lars Erik Dufseth

Daglig leder Credo Økonomi

+47 922 84 362
lars.erik.dufseth@credogruppen.no

Vivi Persson

HR- og økonomikonsulent

+47 417 66 203
vivi.persson@credogruppen.no

Camilla Haakonsen

Eiendomsforvalter

+47 901 91 272
camilla.haakonsen@credogruppen.no

Ole Sigurd Simensen

Driftsansvarlig Eiendom

+47 482 56 324
ole.sigurd.simensen@credogruppen.no

Ansatte bolig

Ian Nordal

Drifts- og innkjøpssjef

+47 916 15 725
ian.nordal@credogruppen.no

Thomas Formo Pettersen

Kalkulatør

+47 481 04 119
thomas.pettersen@credogruppen.no

Inge Stallvik

Prosjekteringsingeniør

+47 410 66 497
inge.stallvik@credogruppen.no

Lars – Gøran Persson

Prosjektleder

+47 901 11 281
lars.goran.persson@credogruppen.no

Stig Roar Holter

Byggeleder

+47 905 35 567
stig.roar.holter@credogruppen.no