fbpx
a
M

Adresse:
Torggata 82
2317 Hamar, Norge

a

Næringseiendom

Credo Gruppen Eiendom utvikler og forvalter 50 000 kvm næringseiendom i Hamarregionen. I vår portefølje har vi leiligheter, kontor, lager, kombinasjonseiendom og handel. 

Vi er opptatt av at våre eiendommer har god kvalitet, og har kontinuerlig oppgraderinger av våre lokaler slik at de holder dagens standard. Vi har lokaler som er fleksible og ser gjerne på hvordan vi kan skreddersy et lokale for å tilpasse den aktuelle leietakeren.