fbpx
a
M

Adresse:
Storhamargata 55
2317 Hamar, Norge

a

Næringseiendom

Credo Gruppen Eiendom utvikler og forvalter 50 000 kvm næringseiendom i Hamarregionen. I vår portefølje har vi leiligheter, kontor, lager, kombinasjonseiendom og handel. I tillegg til enkeltstående næringsbygg, leilighetsbygg og kontorlokaler eier vi kjøpesentrene; Storhamarsenteret i Hamar, Parkgården i Brumunddal og Passasjen i Moelv. 

Vi er opptatt av at våre eiendommer har god kvalitet, og har kontinuerlig oppgraderinger av våre lokaler slik at de holder dagens standard. Vi har lokaler som er fleksible og ser gjerne på hvordan vi kan skreddersy et lokale for å tilpasse den aktuelle leietakeren.

Leif Atle Viken

Konserndirektør Eiendom & Industri/Finans

+47 915 48 053
leif.atle.viken@credogruppen.no