fbpx
a
M

Adresse:
Torggata 82
2317 Hamar, Norge

a

Credo Gruppen AS gjennom 30 år

– 1991 til 2021

24. april 1991 stifter Tom Haakonsen Credo Gruppen AS. Den gang under navnet «Oplandske Restauranthus – Stallgården AS». Etter det går Credo Gruppen AS gjennom ytterligere to navneendringer, før selskapet i 2018 tar navnet Credo Gruppen AS. Broren, Truls Haakonsen, kom på eiersiden i 2005, og har jobbet heltid i selskapet fra 2012. Selskapet eies av Tom og Truls med hhv. 75% og 25% hver.

Siden oppstarten i 1991 har selskapet gått gjennom ulike faser, og har hele tiden lagt vekt på å utvikle seg og lære av utfordringer underveis. Fra starten utviklet vi hotell- og restauranteiendommer, mens vi i dag utvikler boliger og næringslokaler. Fokus har hele veien vært å lage arenaer av høy kvalitet hvor mennesker skal trives.

Vårt satsingsområde har frem til de senere årene vært i Innlandet, men gjennom vårt kontor i Bergen, Credo Vest, satser vi nå også i Bergensregionen. Innen bolig utvikler vi hele spekteret fra eneboliger til leilighetsbygg, og er med i prosessen fra tomteregulering til nøkkelferdig bolig. I tillegg eier, forvalter og leier vi ut boliger og næringseiendom til kontor, lager og handel.

Drivkraften vår er å skape noe for enkeltpersonen som samtidig kommer samfunnet til gode. Perspektivet vårt er derfor å utvikle boliger og næringslokaler av høy kvalitet der mennesker skal trives. Det gjør vi gjennom gode, veldrevne prosjekter som forener våre kunders og samfunnets interesser. Disse interessene endrer seg i takt med tid og trender, og vi tilpasser oss proporsjonalt.  Gjennom å lese hva markedet trenger til enhver tid, er vi i stand til å være fleksible og alltid levere kvalitet.

24. april 2021 har Credo Gruppen AS bidratt med verdiskapning i nærings- og boligmarkedet i 30 år.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører gjennom alle disse 30 årene. Dere har gitt oss mange gode opplevelser og på deres måte bidratt til vår utvikling.

Våre prosjekter

 

  • Hellandskollen, Hamar 
  • Tokstad, Stange 
  • Storhamar Torg, Hamar
  • Øverhamninga, Hamar
  • Fana, Bergen
  • Bergneset, Bømlo